The Plague of Rashemen

Dnevnika Marika

U ranim jutarnjim naša družina koja se sastoji od mene Morika po profesiji barda, snažne ratince Tare i malo nespretnog druida Duncana, karavanskim putem došli smo do malog gradića opasanim drvenim stupovima plavkaste boje. Na ulazu u grad smo od stražara iz nekog razloga bili provjeravani dali možemo bacati kakve magije i saznali da se gradić zove Sammaltir.Nakon provjere i kad su se uvjerili da smo više manje bezopasni su nas pustili unutra i zamolili Duncana da ako može da ode malo istražiti što se dogođa sa obližnjim parkom u gradu na što je on odmah pohitao tamo, dok sam ja odlučio malo pronjuškati po gradu i malo se bolje upoznati sa njegovim krčmama nadajući se lakoj zaradi, A tara je otišla do voje akademije vidjeti što tamo ima. Na recepciji je naišla na stražara koji spava pa pošto ga nije uspjela probuditi ga je odlučila mlatniti drškom svog velikog mača da se probudi te tako završila u zatvoru i čekala kaznu. Ja sam saznao da postoje dvije krčme Zvane Hags eye i Heart of Rashaman i dogovorio gažu u Heartu. Duncan proučavajući park nažalost nije puno saznao osim da lagano odumire.

Comments

Rext1

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.